Εξεταστεα υλη 2015 - 16

Νεοελληνική ΓλώσσαΓενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία ΣτατιστικήςΓενικής Παιδείας
ΒιολογίαΓενικής Παιδείας
ΙστορίαΓενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΟμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΙστορίαΟμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΛατινικάΟμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΒιολογίαΟμάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
ΧημείαΟμάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό ΠεριβάλλονΟμάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜαθηματικάΟμάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΦυσικήΟμάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΟμάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής