Εξεταστεα υλη 2018 - 19

ΜΑΘΗΜΑ         ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
           
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον         Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
           
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας         Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
           
Βιολογία         Γενικής Παιδείας
           
Βιολογία         Ο.Π. Θετικών Σπουδών 
           
Φυσική         Ο.Π. Θετικών Σπουδών 
           
Μαθηματικά         Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 
           
Νεοελληνική Γλώσσα         Γενικής Παιδείας
           
Χημεία         Ο.Π. Θετικών Σπουδών