Θερινη Προετοιμασια α' λυκειου 2019

Εντατικό πρόγραμμα θερινών τμημάτων
  • Διάρκεια 3 εβδομάδες.
  • Εξοικείωση των μαθητών με τις νέες μεθόδους αξιολόγησης.
  • Δημιουργία υποδομής γνώσεων στα βασικά μαθήματα.
  • Μονόωρα τεστ εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Ηλεκτρονικά φύλλα μελέτης του μαθήματος μέσω keyschool πριν από κάθε τεστ.
  • Διαδικτυακή επικοινωνία καθηγητών-μαθητών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Key-School για επιπλέον βοήθεια - υλικό - ασκήσεις.
  • Η σύνθεση των τμημάτων γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και διαγνωστικό τεστ.
Έναρξη μαθημάτων μετά τη λήξη των ενδοσχολικών εξετάσεων
Προσαρμοσμένα δίδακτρα λόγω των οικονομικών δυσκολιών παρά τη μικρή σύνθεση τμημάτων
Ολιγομελή - ομοιογενή τμήματα

  a lyk ther