Θερινη Προετοιμασια α' λυκειου 2019

Εντατικό πρόγραμμα θερινών τμημάτων
  • Διάρκεια 3 εβδομάδες.
  • Εξοικείωση των μαθητών με τις νέες μεθόδους αξιολόγησης.
  • Δημιουργία υποδομής γνώσεων στα βασικά μαθήματα.
  • Μονόωρα τεστ εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Ηλεκτρονικά φύλλα μελέτης του μαθήματος μέσω keyschool πριν από κάθε τεστ.
  • Διαδικτυακή επικοινωνία καθηγητών-μαθητών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Key-School για επιπλέον βοήθεια - υλικό - ασκήσεις.
  • Η σύνθεση των τμημάτων γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και διαγνωστικό τεστ.
Έναρξη μαθημάτων μετά τη λήξη των ενδοσχολικών εξετάσεων
Ολιγομελή - ομοιογενή τμήματα

  a lyk ther