Α' Λυκειου

Τάξη κλειδί για την καλή πορεία του μαθητή
 • Ευέλικτα προγράμματα παρακολούθησης μαθημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις νέες μεθόδους αξιολόγησης.
 • Δημιουργία υποδομής γνώσεων στα βασικά μαθήματα και εξοικείωση των μαθητών στις γραπτές δοκιμασίες.
 • 5 κύκλοι προσομοιωτικών διαγωνισμάτων εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Ηλεκτρονικά φύλλα μελέτης του μαθήματος μέσω keyschool πριν από κάθε γραπτό διαγώνισμα.
 • Διαδικτυακή επικοινωνία καθηγητών-μαθητών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Key-School για επιπλέον βοήθεια - υλικό - ασκήσεις.
 • Ειδικευμένα προγράμματα μελέτης για κάθε μαθητή ανάλογα τις ανάγκες του.
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας από το άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό μας προσωπικό, εκτός του κανονικού ωραρίου.
 • Η σύνθεση των τμημάτων γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ομοιογενή τμήματα 6 ατόμων

 a lyk

Λειτουργούν και ανεξάρτητα τμήματα Μαθηματικών
Οι στόχοι μας
 • Η άμεση προσαρμογή των μαθητών μας στο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ και η δημιουργία υποδομής για μια καλή πορεία σ' αυτό.
 • Η εμπέδωση των γνώσεων που περιέχονται στην ύλη των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου και παράλληλα η αναπλήρωση των ελλείψεων που πιθανόν υπάρχουν από το Γυμνάσιο.
 • Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και η αύξηση του βαθμού αφομοίωσης των γνώσεων.