Β' Λυκειου

Έναρξη του Διετούς Κύκλου Προετοιμασίας
 • Ευέλικτα προγράμματα παρακολούθησης μαθημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών μας.
 • Βελτίωση της επίδοσης των μαθητών μας με σύγχρονες μεθόδους μελέτης.
 • 5 κύκλοι προσομοιωτικών διαγωνισμάτων εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Ηλεκτρονικά φύλλα μελέτης του μαθήματος μέσω keyschool πριν από κάθε γραπτό διαγώνισμα.
 • Διαδικτυακή επικοινωνία καθηγητών-μαθητών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Key-School για επιπλέον βοήθεια - υλικό - ασκήσεις.
 • Συμμετοχή στα προσομοιωτικά διαγωνίσματα "Είμαστε Μέσα".
 • Ειδικευμένα προγράμματα μελέτης για κάθε μαθητή ανάλογα τις ανάγκες του.
 • Η σύνθεση των τμημάτων γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ομοιογενή τμήματα 6 ατόμων

b lyk oik plir

b lyk thet texn

b lyk yg zois
 
Λειτουργούν ανεξάρτητα τμήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Πληροφορικής
Οι στόχοι μας
 • Η κατάκτηση και εμπέδωση των γνώσεων που περιέχονται στην ύλη των μαθημάτων της Β' Λυκείου και παράλληλα η αναπλήρωση των ελλείψεων που πιθανόν υπάρχουν από την Α' Λυκείου.
 • Η απόκτηση όσο γίνεται μεγαλύτερης εμπειρίας στη σωστή αντιμετώπιση γραπτών εξετάσεων (προσομοιωτικά διαγωνίσματα), εμπειρία χρήσιμη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Η σύνδεση θεμάτων της Γ' Λυκείου που έχουν συνάφεια ή συνοχή με αντίστοιχα θέματα της Β' Λυκείου.