Γυμνασιο

Προσαρμοσμένα Προγράμματα σπουδών γ' Γυμνασίου

Στη νόηση λειτουργεί πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας με στόχο να εξασφαλίσουμε σωστές βάσεις στα βασικά μαθήματα για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Αρκετοί μαθητές συναντούν πολλές δυσκολίες στο Λύκειο και ο λόγος είναι ότι δεν έχει αναπτυχθεί η αφαιρετική και συνθετική σκέψη που χρειάζεται στα Μαθηματικά και τη Φυσική και έχουν σοβαρές αδυναμίες στην έκφραση και στη σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Στη νόηση εξασφαλίζονται:

  • οι σωστές βάσεις στα βασικά μαθήματα.
  • η σωστή καθοδήγηση στο μαθητή ώστε να αποκτήσει σύστημα μελέτης και να μάθει να οργανώνει το χρόνο του.
  • η εξοικείωση στο γραπτό λόγο μέσω διαγωνισμάτων.
  • ειδικευμένα προγράμματα μελέτης για κάθε μαθητή ανάλογα τις ανάγκες του.
  • ολιγομελής σύνθεση τμημάτων εξειδικεύοντας έτσι την ανάγκη κάθε μαθητή.
Τμήματα 3 έως 5 ατόμων
Την επίβλεψη των προγραμμάτων του Γυμνασίου έχει ο συγγραφέας του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της β' γυμνασίου Παναγιώτης Δρούτσας.

g gymn