Μεθοδος AVAX

Icon 01

H μέθοδος ΑΒΑΞ είναι το σύστημα εκπαίδευσης που συνδυάζει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με τη χρησιμοποίηση επιλεγμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών στον Η/Υ. H μέθοδος ΑΒΑΞ εφαρμόζεται μόνο στα φροντιστήρια νόηση στο Μαρούσι.

Η επιτυχία του στηρίζεται σε μία επίπονη πολυετή προσπάθεια μιας επιλεγμένης ομάδας άριστων καθηγητών - φροντιστών με πείρα στις σύγχρονες τεχνολογίες, με μεράκι για τη διδασκαλία και με αγάπη για τους μαθητές τους.

diagram       maps       physics       chemistry
τα διαγράμματα στα
Μαθηματικά 
οι χάρτες στην
Ιστορία 
η κίνηση στη
Φυσική 
το πείραμα στη
Χημεία 

... και όλα όσα δεν μπορούμε να δούμε στον πίνακα, εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν το παραδοσιακό μάθημα με ιδανικό τρόπο. Με ατομικό Η/Υ σε κάθε αίθουσα για κάθε μαθητή η διδασκαλία αποκτά νέο νόημα!!!