Ενημερωση Γονεων - Κηδεμονων

Η ενηµέρωση των γονέων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν την εκπαιδευτική πορεία αλλά και τη συνολική παιδαγωγική στάση των µαθητών, υλοποιείται µε (3) διαφορετικούς τρόπους:

  • Με τις προγραµµατισµένες - τακτικές συναντήσεις γονέων και διεύθυνσης, που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του έτους (τρεις τη χειµερινή περίοδο και µία τη θερινή).
  • Γραπτές αξιολογήσεις ανά 2µηνο.
  • Τηλεφωνικά από την Διεύθυνση Σπουδών.