Διαγωνισματα - Αργιες - Απουσιες

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους παραδίδεται σε γονείς - µαθητές το ετήσιο πρόγραµµα διαγωνισµάτων (4 κύκλοι) το οποίο παράλληλα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου.

Αποτελεί υποχρέωση των µαθητών η συµµετοχή τους στα διαγωνίσµατα, αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική τους πορεία κατά τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο και αφετέρου γιατί αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εµπειρίας στο γραπτό λόγο.

Μαθητής που θα προσέρχεται σε διαγώνισµα µε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 20 λεπτών δε θα γίνεται δεκτός. Οι µαθητές µπορούν να αποχωρήσουν από το χώρο εξέτασης 60 λεπτά µετά την ανακοίνωση των θεµάτων. Τα Φροντιστήρια νόηση έχουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν τους γονείς των µαθητών που απουσίασαν από το διαγώνισµα.

Οι απαντήσεις - λύσεις των θεµάτων αναρτώνται την ίδια ημέρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα key-school. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο σε 8 µέρες. Παράλληλα, αναλύουν τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τον τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν ως εποικοδοµητικό.

Αποτελεί δικαίωµα και υποχρέωση των µαθητών να αναφέρουν στο Διευθυντή Σπουδών ή στη γραµµατεία κάθε γεγονός ή συµπεριφορά που διατάραξε την οµαλή διεξαγωγή του διαγωνίσµατος.
___________________________________________________________________________________________________________

  • Οι ηµέρες αργίας του φροντιστηρίου συµπίπτουν µε εκείνες των δηµόσιων σχολείων, εκτός από την περιόδο του Πάσχα, στην οποία τα µαθήµατα σταµατούν από Μ. Πέµπτη έως και Τρίτη του Πάσχα αντίστοιχα.
  • Σε κάθε περίπτωση απουσίας από το µάθηµα, το φροντιστήριο υποχρεούται να ενηµερώσει τους κηδεµόνες του µαθητή στα πρώτα 30 λεπτά µετά την έναρξη του µαθήµατος, ενώ ταυτόχρονα η απουσία καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να είναι στη διάθεση του κηδεµόνα, όποτε εκείνος το επιθυµήσει.