Ιδιαιτερα - Επαναληπτικα Μαθηματα - Μηχανογραφικο Δελτιο

Στα Φροντιστήρια νόηση δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να παρακολουθήσουν και ιδιαίτερα - ατοµικά µαθήµατα µε τους καθηγητές µας, που εγνωσµένα διαθέτουν υψηλή ικανότητα και επάρκεια στο γνωστικό αντικείµενο. Επιπλέον, οι καθηγητές αυτοί, γνωρίζοντας τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του µαθητή, επιτυγχάνουν ευκολότερα τη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος. Έτσι, γονείς και µαθητές δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε αµφίβολους χώρους και να θέσουν σε κίνδυνο το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα και, εποµένως, την επιτυχία τους.

Τα µαθήµατα αυτά γίνονται στο χώρο του φροντιστηρίου και µε πρόγραµµα ειδικά προσαρµοσµένο στο ωράριο του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο µαθητής, ώστε να µην παρουσιάζονται κενά στο πρόγραµµά του. Για τα µαθήµατα αυτά οι γονείς και οι µαθητές µπορούν να απευθύνονται αποκλειστικά στο Διευθυντή Σπουδών.

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου δεν προβαίνουν σε προσωπικές συνεννοήσεις µε τους γονείς για παραδόσεις ιδιαιτέρων µαθηµάτων κατ’ οίκον παρακάµπτοντας το Διευθυντή Σπουδών.


Εκτός του κανονικού προγράμματος, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ιδιαίτερα όταν πλησιάζουν οι εξετάσεις του Μαΐου, γίνονται πρόσθετα επαναληπτικά μαθήματα τα οποία προγραμματίζει το Γραφείο Εκπαίδευσης των Φροντιστηρίων νόηση, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο για την τελική επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Τα Φροντιστήρια νόηση έχουν δηµιουργήσει γραφείο συµβουλευτικής µε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό για τη στήριξη και βοήθεια των µαθητών στην κρίσιµη στιγµή της συµπλήρωσης του µηχανογραφικού. Έτσι, δίπλα σε κάθε µαθητή της Γ' Λυκείου θα βρίσκεται ένας δικός µας άνθρωπος που, λαµβάνοντας υπόψη τις επιθυµίες του µαθητή, θα συµβάλλει στην ορθολογική συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου.