Η φιλοσοφια μας

ΜΑΘΗΤΕΣ: ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ


Στη νόηση ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας δε θα μπορούσε να είναι άλλος από τον μαθητή.

Επιδιώκουμε τόσο τη συνεχή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και μαθητών όσο και μεταξύ καθηγητών και γονέων, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Μας ενδιαφέρει στο μαθητή που θα επιλέξει εμάς να του εμφυσήσουμε αξίες και αρχές βάζοντας έτσι τα θεμέλια για την μετέπειτα γνωστική του ανάπτυξη και μαθαίνοντας του ότι μέσα από σκληρή δουλειά και επίμονο αγώνα θα επιτευχθεί ό στόχος που έχει θέσει.

Στόχος μας είναι η συνεχής παρακολούθηση των μαθητών που επιτυγχάνεται μέσα από πολλές γραπτές δοκιμασίες, από συνεχή μαθησιακή και ψυχολογική υποστήριξη σε ότι αφορά τον σωστό τρόπο μελέτης, την τεχνική των επαναλήψεων και την αξιοποίηση του χρόνου καθώς και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για την πορεία του παιδιού τους.

 
philosophy