Σεμιναρια Επαγγελματικου Προσανατολισμου

Για εμάς στη νόηση οι επιλογές σπουδών των μαθητών μας ΠΟΤΕ δεν αφήνονται στην τύχη.

Τα θέματα ενημέρωσης των σεμιναρίων μας είναι:

  • Επιλογή ομάδας προσανατολισμού
  • Σχολές και Επαγγέλματα – Επαγγελματικές προοπτικές
  • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου
  • Τεστ Κλίσεων - Προσωπικότητας - Ενδιαφερόντων
  • Διαχείριση άγχους
  • Σωστή διαχείριση χρόνου