Τα σχολικα βιβλια online

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του ιστοτόπου του ψηφιακού σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr) δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να κατεβάσει τα σχολικά εγχειρίδια για κάθε μάθημα. Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους κατεβάστε στον υπολογιστή σας το σχολικό εγχειρίδιο που σας ενδιαφέρει.
 

 • Icon 01

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.

 • Icon 02

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.

 • Icon 03

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.


 • Icon 01

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.

 • Icon 02

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.

 • Icon 03

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.


 • Icon 01

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.

 • Icon 02

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.

 • Icon 03

  Για τα διδακτικά πακέτα, τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο πατήστε εδώ.